Gdzie osoby uzależnione mogą szukać pomocy?

Gdzie osoby uzależnione mogą szukać pomocy?

Mówiąc o uzależnieniach należy podkreślić, że to nie tylko alkoholizm czy narkomania. Uzależnienie jest znacznie więcej. Jedne z nich to uzależnienia fizyczne, czyli nadużywanie alkoholu, leków i innych środków odurzających. Ale może cierpieć również na zakupoholizm, być uzależnionym od hazardu albo seksu. Z każdym z tych nałogów można próbować zerwać. Pomocą w wyjściu z nałogu służy prywatny ośrodek leczenia uzależnień.

Ośrodek terapii uzależnień: ile czasu trwa leczenie?

Podstawowy okres terapii w prywatny ośrodek leczenia uzależnień trwa miesiąc. Ale pracujący w  prywatny ośrodek terapii uzależnień terapeuci uzależnień i psychologowie wiedzą, że są osoby, które potrzebują więcej czasu. Osoby te mogą w ośrodek terapii uzależnień spędzić więcej czasu, długość pobytu w ośrodek terapii uzależnień zależy bowiem od indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Więcej osoby zainteresowane podjęciem leczenia w ośrodek terapii uzależnień mogą przeczytać w artykule „Czy uzależnienia można wyleczyć?”.

Czy warto podjąć leczenie w ośrodek terapii uzależnień?

Osoby uzależnione od alkoholu, które zgłaszają się na leczenie do ośrodka uzależnień w pierwszej kolejności kierowane są do ośrodek odwykowy. W ich przypadku koniecznym etapem leczenia jest odtrucie organizmu. Detoks musi odbyć się w ośrodek odwykowy. Ośrodek odwykowy mieści się w Warszawie, przyjmowane są do niego osoby pod wpływem alkoholu. Detoks zawsze poprzedza rozpoczęcie właściwej terapii.

Każdy nałóg wyniszcza nie tylko osobę uzależnioną. Warto więc podjąć próbę wyrwania się z uzależnienia.